คู่มือผู้ปฏิบัติงานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบเมทริกซ์โปรแกรม

Responsive image
20,675

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : book

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : book

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : WM270 ค695 2564

ผู้แต่ง (Author) : ภัทราภรณ์ กินร, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2564

สื่อ : https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKw52d0IrKhtwr8&cid=636F5948B6B6266B&id=636F5948B6B6266B%21650&parId=636F5948B6B6266B%21647&o=OneUp

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

ห้องสมุดสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
60 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 0080-8 ต่อ 341, 404
โทรสาร : 0 2531 0085
E-mail : library.pmnidat@gmail.com